strona główna
 | powrót | fragmenty | spis treści | zamówienie | 

LWÓW
Miasto Wschodu i Zachodu

O przewodniku

Zasięg i układ rozdziałów
    Przewodnik ma za zadanie ułatwić wszystkim zainteresowanym dotarcie na Ukrainę (rozdział I) oraz do wszystkich ważnych obiektów zabytkowych we Lwowie (rozdział IV). Mając na uwadze funkcję Lwowa jako bazy wypadowej na obszary zachodniej Ukrainy, dodano rozdział V, gdzie Czytelnik znajdzie informacje praktyczne dotyczące sposobu dojazdu do wybranych miejscowości oraz ich historię i opis istniejących zabytków. W rozdziale II znaleźć można szkic historii Lwowa i jego dziedzictwa kulturalnego oraz garść informacji o współczesnej Ukrainie w najważniejszych aspektach jej życia. Rozdział III to masa danych, przydatnych dla każdego, kto zamierza spędzić w opisywanym mieście trochę czasu. Tam znajdują się rady, jak i gdzie przenocować, co i gdzie zjeść, a także gdzie pójść wieczorem, by jak najefektywniej wykorzystać pobyt we Lwowie.

Trasy
    Trasy opisane w rozdziale IV zasadniczo zaplanowane są od początku do końca jako wycieczki piesze. Prowadzą ulicami, placami i parkami niemal całego miasta (za wyjątkiem tzw. nowoczesnych dzielnic, czyli osiedli betonowych). Niektóre proponowane trasy mogą się okazać dla pewnych turystów zbyt długie albo forsowne, dlatego w kilku miejscach zasygnalizowano możliwość ich skrócenia i skorzystania ze środków transportu miejskiego lub podpowiedziano skorzystanie z innego wariantu wycieczki. Szczegółowość omówionych obiektów nie jest jednakowa z uwagi na ograniczoną objętość książki. Postanowiono za to wskazać Czytelnikowi więcej pomników przeszłości Lwowa, które trzeba zobaczyć.Mapy
    Mapki pięciu tras proponowanych do zwiedzania stanowić mają pomoc przy spacerze po mieście. Zaznaczono na nich szlak wycieczek oraz tylko najważniejsze mijane zabytki. Wszystkie mapki tras naniesiono na schematyczny plan całego Lwowa. Ułatwieniem w orientacji jest także ogólna mapa centrum miasta na pierwszym skrzydełku okładki, gdzie naniesiono wszystkie ważniejsze obiekty opisywane w przewodniku (świątynie, muzea, pomniki, hotele, gastronomię i in.). Na drugim skrzydełku znajduje się mapka obszaru opisywanego w rozdziale V. Dodano także kilka innych schematów, dających nieocenioną pomoc w poruszaniu się po lwowskim organizmie miejskim.

Nazwy
    Nazwy na planach i mapkach podaje się w brzmieniu tylko i wyłącznie oryginalnym (ukraińskim), w bardzo uproszczonej transkrypcji. W tekście natomiast starano się podać nazwę ukraińską, a w nawiasie przedwojenną polską. W każdym wypadku posługiwania się nazwą historyczną (nie funkcjonującą obecnie) została ona oznaczona przysłówkiem dawny lub jego synonimem. Jednak, w związku z specyfiką miasta, wynikającej z jego trudnej historii, nie udało się autorowi zachować konsekwentnie tej zasady. Niemniej jednak kontekst, nigdy nie pozostawia wątpliwości czy czytający ma do czynienia z nazwą dawną czy obecnie funkcjonującą.
    W rozdziale V nazwy opisywanych miejscowości podawane są w brzmieniu dawnym - polskim, a w nawiasach podano ich oryginalny (ukraiński) zapis fonetyczny.

Ceny
    Walutą ukraińską jest hrywna. Ceny podawane są w dolarach amerykańskich (USD) lub równolegle w obu walutach, amerykańskiej i ukraińskiej. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy dana cena jest bardzo niska, podaję tylko jej wysokość w hrywnach, wychodząc z założenia, iż operowanie centami jest niewłaściwe. Przeliczanie walut nie powinno nikomu nastręczać jakichś trudności. Kurs hrywny w stosunku do dolara jaki przyjęto do podawania cen to: 1 USD = 5,49 UHR, a w stosunku do złotówki: 1 UHR = 0,75 PLN. Oczywiście kurs hrywny ulega częstym wahaniom w zależności od stabilności waluty amerykańskiej. Ponieważ jednak jest ona sztucznie podtrzymywana od dłuższego czasu, zakres owych wahań nie jest wielki i kurs oscyluje na ogół w okolicach 5 hrywien za dolara. O Autorze

Aleksander Strojny - historyk, interesuje się związkami kulturalnymi Polski ze Wschodem, dziejami książki oraz ikonografią historyczną. Z tych dziedzin opublikował kilka drobnych prac naukowych i popularnonaukowych. Na Ukrainę jeździ od kilku lat, w celach naukowych i turystycznych, samotnie bądź z grupą przyjaciół - członkami KNHS UJ.Od autora
    Podziękowania swe kieruję do Wydawcy i zespołu redakcyjnego oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania niniejszego przewodnika. Osobno dziękuję Darkowi Gorajczykowi, z którym pierwszy raz przyszło mi oglądać miasto Lwa oraz Michałowi Jureckiemu za ważki impuls, który zagnał mnie do pracy. Wypada także wspomnieć o kolegach z Wadowickiego Muzeum Miejskiego i podziękować im za wyrozumiałość. Pracę swą, zgodnie z obietnicą, dedykuję Małgorzacie.
Aleksander Strojny


tutaj możesz kupić przewodnik
www.prus.pl/lwow/lwow_zamowienie.html


drukujwww.prus.pl © 1999-2006
lwow@prus.pl
przewodnik po Lwowie